Handicap og Psykiatri

Vi er passionerede
Vi giver omsorg og pleje hvor det behøves
Vi skaber resultater
Vi har sammenhold og hjælper hinanden
Vi er eksperter
Vi er specialister indenfor vores område
Vi har det sjovt
Vi har et uformelt arbejdsmiljø og vi dyrker det sociale

Har du en stærk faglig funderet interesse for at borgeren får den bedste faglige indsats, hvor borgeren kommer før indsats, har vi brug for dig.

Som medarbejder i Handicap og Psykiatri, kan du komme til at arbejde tæt sammen med dygtige kolleger på bo- og dagtilbud, i myndighedskontoret eller blandt socialafdelingens konsulenter. Du får rig lejlighed til at gøre brug af din indsigt i den socialpædagogiske/faglige indsats til gavn for borgerne på Frederiksberg. Vi arbejder tæt sammen med  borgerne, og i tæt koordination med øvrige aktører.

Socialafdelingen er en arbejdsplads med et stærk fællesskab, hvor værdierne kvalitet, effektivitet, tværfaglighed og professionalisme går hånd i hånd med gode og dygtige kollegaer, og er et område kendetegnet ved at være i konstant udvikling.

Vi har i forvaltningen en vifte af meget forskellige job inden for socialområdet. Vi er fordelt på områderne:

  • Myndighedsområde – bestående af 3 teams
  • Handicaptilbud
  • Socialpsykiatriske tilbud
  • Hjerneskadeteamet
  • Rådgivningscenteret for misbrug
Læs mere
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

CVR   11259979
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.