Kultur og Fritid

Vi er passionerede
Vi giver omsorg og pleje hvor det behøves
Vi skaber resultater
Vi har sammenhold og hjælper hinanden
Vi er eksperter
Vi er specialister indenfor vores område
Vi har det sjovt
Vi har et uformelt arbejdsmiljø og vi dyrker det sociale

Visionen i Frederiksberg Kultur- og Fritidspolitik lyder: På Frederiksberg arbejder vi for et nærværende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som tager afsæt i Frederiksbergs særlige kendetegn og er til stede i alles liv 
på en relevant måde for at bidrage til fællesskab og demokratisk dannelse. Visionen understøttes af 4 fokusområder, der sætter retning for kommunens prioritering på kultur- og fritidsområdet i perioden 2023-2026. 
Du kan læse mere om politikken her: 
Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 (frederiksberg.dk)

Kultur- og Fritidsafdelingen på Frederiksberg er drivkraft indenfor en række  opgaver, som spænder vidt fra folkeoplysning og idrætsliv til events og kulturliv bredt; bl.a. Biblioteket Frederiksberg, KU.BE, museer, musikscener, teatre, svømmehal og Kultur- og Musikskolen.

Aktiviteter og arrangementer bliver til i tæt samspil med byens mange kultur- og fritidsaktører og det lokale erhvervsliv.

Politisk hører området under Kultur- og Fritidsudvalget, men afdelingen betjener også Folkeoplysnings- og Musikudvalget.

Kultur- og Fritidsafdelingen er placeret i kommunens By-, kultur- og Miljøområde.
 

Læs mere
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

CVR   11259979
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.