Lederjob

Hør hvad vores ledere siger

Frederiksberg Kommune er en af landets mest veldrevne kommuner med en høj borger- og brugertilfredshed. Kommunen ser sig som en del det omkringliggende samfund, og vi ønsker samarbejde og fællesskaber med alle aktører der, ligesom os, ønsker at deltage aktivt i udviklingen af hovedstaden. Det gælder, hvad enten det er borgere, foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ledere, medarbejdere eller andre aktører. Sammen skaber vi synergi, der resulterer i en levende og spændende by med høj trivsel for både borgere og medarbejdere.

Som leder i Frederiksberg Kommune er det din opgave at tænke i kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Den bedste opgaveløsning i går er ikke nødvendigvis den bedste i dag, så udvikling og nytænkning er en naturlig del af din hverdag. Det kræver mod og risikovillighed. Du har fokus på samarbejdet internt som eksternt, og du inspirerer dine medarbejdere til at deltage, så de går glade på arbejde og leverer god service til byens borgere og virksomheder. Du vil blive mødt af høje krav, men også helhjertet opbakning, anerkendelse og ambitioner om et stort ledelsesmæssigt råderum. 
 

Du har som leder i Frederiksberg Kommune gode muligheder for fortsat faglig og personlig udvikling. Ledelsesgrundlaget sætter retning for god ledelse og ledelsesudvikling i Frederiksberg Kommune.  

Ledelsesgrundlaget indeholder fire grundlæggende værdier, som alle ledere udlever i praksis og som vi søger at fremme i hele organisationen:

  • Ambition
  • Ansvarlighed
  • Mod
  • Ordentlighed

Fælles for alle ledere i Frederiksberg Kommune gælder også at der er tre spørgsmål, som kalder på særlig opmærksomhed i de kommende år:

  • Hvordan bliver vi endnu bedre til at løse vores kerneopgaver?
  • Hvordan fastholder og rekrutterer vi de rigtige medarbejdere?
  • Hvordan arbejder vi bedre sammen?

Frederiksberg Kommune lægger vægt på, at alle ledere udvikler sig og vi afholder ledelsesuge i uge 44 hvert år, hvor vi sætter spot på god ledelse. Herudover tilbyder vi bl.a. forskellige introworkshops for nye ledere, interne ledernetværk med fokus på supervision og sparring, lederkonference, mentorordning og diplom i ledelse.

Vi har også fokus på ledernes trivsel i organisationen og på at sikre et godt arbejdsmiljø for både ledere og medarbejdere. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø og høj trivsel skaber attraktive arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere sammen med borgerne skaber de bedste løsninger.
 

Læs hele ledelsesgrundlaget her
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

CVR   11259979
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.