Miljø, Byudvikling og Vedligehold

Vi er passionerede
Vi giver omsorg og pleje hvor det behøves
Vi skaber resultater
Vi har sammenhold og hjælper hinanden
Vi er eksperter
Vi er specialister indenfor vores område
Vi har det sjovt
Vi har et uformelt arbejdsmiljø og vi dyrker det sociale

Bæredygtighed, klimasikring og et grønt Frederiksberg er blandt kommunens kerneværdier og sætter deres tydelige spor i arbejdet på dette område.

Sammen med borgerne skaber vi rammerne for livet i hovedstadens grønne hjerte og gør Frederiksberg til noget særligt - nu og i fremtiden.

Vi ved, at medarbejdernes faglighed og trivsel er vigtige for, om vi i sidste ende får skabt nogle sammenhængende rammer og et fælles Frederiksberg. Derfor satser vi på trivsel og kompetenceudvikling.  

Arbejdspladser

Her kan du beskæftige dig med byen Frederiksberg:

  • Den centrale stab
  • By, Byggeri og Ejendomme
  • Frederiksberg Gartner- og Vejservice
  • Vej, Park og Miljø

Her kan du læse mere om Frederiksberg Kommunes som arbejdsplads.

Læs mere

Vi skaber løsninger sammen

- inddragelse af borgere og andre samarbejdspartnere


Kommunaldirektør Stig Henneberg og Ulrik Winge, direktør for By,- Kultur- og Miljøområdet

Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

CVR   11259979
Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.